Umělec
Václav Vašák

Václav Vašák

Václav Vašák (1975) v roce 1999 absolvoval herectví na brněnské JAMU a chvíli poté nastoupil do Národního divadla v Brně, kde s roční meditační přestávkou na Novém Zélandě působil více jak deset let a ztvárnil desítky rolí. Za mnohé zmiňme Valmonta (režie i dramatizace Daniel Špinar), Mánka ze hry Gabriely Preissové Gazdina roba (režie Břetislav Rychlík), Ženicha v Lorcově Krvavé svatbě (režie Jan Mikulášek) či Franka v Norénově Démonech (režie A. H. Ochodlo). Za Franka získal Cenu Českého divadla 2007 za třetí nejlepší mužskou roli. V roce 2011 přesídlil do Prahy a přijal angažmá v Divadle na Vinohradech (nazkoušel zde v režii Michala Vajdičky roli Tita Belcrediho v Pirandellovu Jindřichu IV. či Maggse v Stoppardově Dvojitém agentovi v režii Radovana Lipuse). O čtyři roky později odešel do Divadla na Zábradlí, které je jeho domovskou scénou dodnes a kde dále rozvíjí plodnou spolupráci s režisérem z dob jeho brněnského angažmá Janem Mikuláškem. S ním také nazkoušel – ještě na scéně Národního divadla v Brně, v Redutě – svou nejúspěšnější roli Jiřího Voskovce ve hře Korespondence V+W, kterou inscenační tým Jiřího Mikuláška a Dory Viceníkové přenesl do repertoáru Divadla na Zábradlí. Za tuto roli se umístil v širší nominaci na Cenu Thálie. Na zábradlí je k vidění hned v několika inscenací: například v Bernhardově Mýcení (režie Jan Mikulášek) či v kolektivní autorské inscenaci Hamleti (režie Jan Mikulášek). Už od svého prvního angažmá s chutí hostuje v nejrůznějších projektech: ještě v Brně několik let spolupracoval s fyzickým básníkem Petrem Vášou a v Praze je například stálým hostem Divadla LETÍ, které se zaměřuje na současné drama. Hrál zde v Králíčku Saary Turunen (režie Natálie Deáková) či v plenérové inscenaci Konec Faidry / Prosebnice autorek Mariny Carr a Anny Saavedry (režie Martina Schlegelová). S Divadlem Ungelt začal spolupracovat v roce 2018, kdy v alternaci s Ladislavem Hamplem začal hrát v dramatické komedii Jak zabít komika. Znám je také z televize (Modrý kód, Milenky, Ohnivé kuře, Vraždy v kruhu ad.).