Inscenace
Duchaplná anglická hra o nenaplněné celoživotní lásce paní Thomasové a pana Smithe.

Největší démant světa

Největší démant světa
Česká premiéra 15. března 2012. Derniéra 21. prosince 2013.
Hlavním partnerem představení je Skupina ČEZ.
Autor
Gregory Motton
Režie a scéna
Ladislav Smoček
Překlad
Marta Skarlandtová
Kostýmy
Jarmila Konečná