Inscenace
Nevšední příběh o složitě se rodícím přátelství bohaté americké dámy a jejího šoféra.

Řidič paní Daisy

Řidič paní Daisy
Česká premiéra 28. února 2003. Derniéra 22. července 2010.
Autor
Alfred Uhry
Režie
Ladislav Smoček
Překlad
Alexander Jerie
Výprava
Jarmila Konečná