Inscenace
Chtěl by zpívat! Zpívat jako slavný italský tenor! Jen tak pocítí krásu a dosáhne životní harmonie… Mistrovské dílo největšího irského dramatika 20. století. Záznam inscenace ke zhlédnutí na Dramox.cz.

Zpívat jako Gigli

Zpívat jako Gigli

Česká premiéra 16. října 2021. Derniéra října 2022. 3. října 2022.
Obvyklá délka představení je 2 hodiny a 15 minut včetně přestávky.

Záznam inscenace ke zhlédnutí na Dramox.cz.

Autor
Tom Murphy
Výprava
Agnieszka Pátá-Oldak
Překlad
Julek Neumann
Dramaturgie
Pavel Ondruch
Režie
Marek Němec

Podrobnosti

Z kritiky Barbary Etlíkové (podhoubí.com):
"Inscenace Zpívat jako Gigli naznačuje hranici, kde snaha „žít kvalitní život“ podle běžných představ naší společnosti naráží na pudovou stránku umělecké tvorby. Bylo by naivní předpokládat, že lze tyto dvě oblasti snadno harmonicky sladit. Předposlední premiéra v Ungeltu poskytuje inspirativní návrat nohama na zem všem, kdo by v něco takového doufali. Mýtus trpícího umělce je nesmysl, přímá úměra mezi kvalitou tvorby a bolestí neexistuje. Jenomže významnými pomocníky při rozbíjení idealizujícího obdivu vůči vlivným umělcům jsou například ochota se namáhat, vůle překonat strach, schopnost vzdát se alespoň na chvíli kontroly nad situací. A už jen tato trojice je nejspíš náchylná způsobovat bolest a vyvolávat nebezpečné situace. King, alespoň ten v Hánově a Němcově pojetí, rozhodně není ideál, kterého by si diváci automaticky brali za vzor. Není moc charismatický, a to je dobře. Je hlavně bezděčným nositelem velmi nejisté naděje na uskutečnění jakéhosi mlhavého cíle. Což by mohl být dobrý výchozí bod pro uvažování o umělecké tvorbě jakéhokoliv typu."

"Tom Murphy zemřel v požehnaném věku osmdesáti tří let v roce 2018. Přestože je obecně považován za největšího irského dramatika 20. století (o jeho hrách zkoumajících všechny možné podoby lidské spirituality byly napsány stohy knih), na české jeviště se zatím dostal pouze jeden jeho text – Bailegangaire aneb Město beze smíchu. Uvedení jeho vrcholného dramatu o dvou mužích, kteří ve světě plném materialismu hledají trochu duchovna a krásy, je proto také splacením dluhu tomuto velkému dramatiku. Zároveň to je i pocta českému překladateli Julku Neumannovi, který tuto svou oblíbenou hru přeložil těsně před tím, než zemřel. Když se tehdy od nás dozvěděl, že ji nasadíme do repertoáru, zajásal nejen proto, že to bylo asi tři týdny potom, co zemřel Tom Murphy a důvod znovu ho přivést na české jeviště byl o to větší, ale také proto, že Julek Neumann věřil, že je Gigli pro Ungelt naprosto ideální. Tehdy nám o hře napsal: ‚Je to jedna z mála moderních her s katarzí, a jako všechno, co Tom psal, s katarzí nečekanou a o to více očišťující.' I proto nad textem okamžitě zajásal režisér (a také herec) Marek Němec, o němž jsme věděli, jak moc miluje irskou současnou dramatiku, která z Murphyho vychází." Pavel Ondruch

Média

Program